Hansenberg

Skoleforløb i uddannelsen

Undervisningen foregår på Hansenberg i Kolding

Grundforløb

På grundforløbet har du almene fag som dansk, IT, matematik, materialeforståelse, virksomhedslære og innovation, men du får også områdefag som introduktion til konstruktion, teknologi og tegningsforståelse, videregående konstruktion, teknologi og 3-D CAD, visualisering og animation samt teknisk illustration. I et miniprojekt vil du skulle afprøve din kunne og dine evner som Teknisk Designer.

Når du har indgået en uddannelseaftale, kan du forsætte på Hovedforløbet som Teknisk Designer.

Hovedforløb

På hovedforløbet får du grundfaget økonomi og områdefagene kvalitetsstyring og videregående teknisk illustration. Undervisningen omfatter også valgfag.

Afhængig af praktikvirksomheden og dine ønsker vælger du desuden 4 specialefag, som sammen med et 3 ugers afslutningsprojekt er med til at profilere din uddannelse.

Afgangsprojekt

Det sidste halve år af din uddannelse er du på skole, hvor du har specialefag og valgfag. Til sidst skal du lave et afgangsprojekt. I dette projekt udvikler du din profil som teknisk designer.