Der udbetales elevløn under hele forløbet.

Elevlønnen udgør pr. 1 .januar 2015:

1. år 10.634,61 kr.

2. år 11.971,52 kr.

3. år 13.032,13 kr.

 

 

Basisløn for elever, som ved ansættelsen er fyldt 25 år:

  • ca. 19.300 kr. pr. måned