Jobområder i By- og Udviklingsforvaltningen

Byggesagsafdelingen: Her vil du få et indgående kendskab til bygningsreglement for småhuse, idet du bliver medhjælper for en byggesagsbehandler og kommer til at behandle ansøgninger og meddelelser om byggetilladelser.

 

Planafdelingen: Her kommer du til at følge en lokalplan og arbejdet med at udarbejde nye lokalplaner. Derudover får du indgående kendskab til lovgrundlag for udformning af kommune- og lokalplaner. I denne forbindelse får du også indblik i arbejdet med de mange naboorienteringer, der følger med udarbejdelse af lokalplaner.

By- og udviklingsforvaltningen

 

Bygningsafdelingen: I denne afdeling administreres til- og ombygning af alle Kolding Kommunes ejendomme. Her kommer du til, i samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere, at arbejde med til- og ombygning af de ejendomme, hvor der skal foretages byggearbejde.

 

Projektafdelingen: Arbejder med udarbejdelse af vedligeholdelse og nyanlæggelse af alle veje, stier og grønne områder. I denne afdeling er der en del projekteringsarbejde, ligesom der ligger en stor opgave med at vedligeholde kommunens P-pladsadministration.

 

Driftsafdelingen: Har tilsyn med alt arbejde, der er inden for veje, parker, stier og P-pladser. Her drejer det sig bl.a. om at kontrollere om entreprenørernes arbejde også passer med det, der er bestilt. Afdelingen tager sig også af planlægning af vintervedligeholdelse m.m.

 

IT og kort: Den afdeling, der administrerer alle kommunens kort. Her kommer du til at sørge for, at ændringer bliver ajourført bl.a. ved at indtegne alle nyopførte bygninger.