Undervisningen i forbindelse med uddannelsen til tandklinikasssistent foregår på Hansenberg i Kolding.

Uddannelsen til tandklinikasssistent starter på grundforløbet "service" på Hansenberg. I undervisningen på grundforløbet har du nogle valgfri grundfag og områdefaget odontologisk assistance, hvor du lærer en masse om arbejdet på en tandklinik.
Efter grundforløbet kan du gå i gang med hovedforløbet.

For at starte på hovedforløbet skal du have indgået
uddannelsesaftale med en tandklinik.

På hovedforløbet er fagene:

  • Anatomi og fysiologi
  • Grundlæggende klinikadministration
  • Odontologisk patologi og klinik (dvs. læren om tandsygdomme og behandlingen af disse)
  • Protetik, hvor du lærer grundlæggende viden om tandproteser.
  • De bundne specialefag er profylakse (altså forebyggelse) og radiologi (især røntgenbilledoptagelse).

Hertil kommer valgfri specialefag og valgfag.

 

Videreuddannelse

Du kan videreuddanne dig til tandplejer. Du kan læse mere om uddannelsen her.