Når du er i praktik i Kolding Kommune forventer vi, at du:

  • Formulerer skriftlige forventninger til praktikstedet
  • Redegør for, hvordan du lærer bedst
  • Redegør for, hvordan vi vejleder dig bedst
  • Udvikler evne til at forstå, vurdere og korrigere egen adfærd
  • Er medansvarlig for din egen uddannelse
  • Respekterer, at det er borgerens hjem, du arbejder i, og at du kommer som gæst
  • Medvirker aktivt til at arbejde med målene for praktikken
  • Deltager aktivt i de samarbejdsrelationer, du indgår i
  • Evaluerer praktikperioden