Målsætning

Grunduddannelsen til social- og sundhedshjælper har til formål, at eleven erhverver forudsætninger for selvstændigt, og i samarbejde med andre, at yde praktisk og personlig bistand til daglig livsførelse, hjælpe til aktivering med henblik på at fastholde normal livsudfoldelse, og selvstændigt at udføre omsorgsopgaver og elementære sygeplejeopgaver indenfor social- og sundhedssektorens bistands-, pleje- og omsorgsområde.

 

Uddannelsen er bygget op i 5 moduler:

  • Teori 1
  • Praktik 1 - Vejledende standpunktsbedømmelse
  • Teori 2
  • Praktik 2 - Standpunktsbedømmelse: Godkendt/Ikke godkendt
  • Teori 3, som afsluttes med et projekt samt prøve i et af områdefagene eller grundfagene. Standpunktskarakterer i de fag, der ikke afsluttes med en prøve