Susan

Social- og sundhedsassistentelev

Jeg hedder Susan Rasmussen og er 29 år. Jeg er social- og sundhedsassistentelev og er pt. på skoleophold på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens’ afdeling i Fredericia. Inden var jeg i praktik på Gynækologisk sengeafsnit, Kolding Sygehus.

 

Tidligere beskæftigelse:

Jeg arbejdede i forskellige vikarjobs som social og sundhedshjælper, mens jeg ventede på at komme ind på uddannelsen, da der er mange om buddet.

 

Det laver jeg som elev:

Jeg fik lov til rigtig mange ting i løbet af mit praktikophold, f.eks. fjernelse af katetre, give medicin osv. Vi havde mest operationspatienter på vores afdeling, som skulle gøres klar til operation og tages imod efter operation igen.

 

Derfor valgte jeg uddannelsen:

Jeg havde arbejdet som hjælper i næsten 2 år, efter jeg blev udlært, og der skulle ske noget nyt.

 

Skoleophold:

Det er spændende at gå på skole, og det er rart at være her. Vi har det godt sammen alle sammen, og vi har en gruppe på Facebook, hvor vi alle er i. Når vi er i praktik, deler vi de gode og dårlige ting med hinanden, og hvis der er noget i forbindelse med skolen, som vi er i tvivl om, spørger vi bare hinanden.

 

Uddannelsen:

Den er selvfølgelig sværere end hjælper-uddannelsen, og man skal lige tænke på, at det er et niveau højere oppe. Men jeg føler, jeg er kommet godt med efterhånden, og den har helt sikkert opfyldt mine forventninger.

 

Fremtiden:

Når jeg er færdiguddannet, vil jeg gerne ud og bruge det, jeg har lært. Og på sigt vil jeg gerne være sygeplejerske.

Gruppearbejde