Der udbetales elevløn under hele forløbet.

Elevlønnen udgør i pr. 1. januar 2015:

 

  Under 18 Over 18
Elevløn 1. år ca. 8.000 kr. pr. måned ca. 10.900 kr. pr. måned
Elevløn 2. år ca. 8.600 kr. pr. måned ca. 11.500 kr. pr. måned

 

Basisløn for elever, som ved ansættelsen er fyldt 25 år:

  • ca. 19.000 kr. pr. måned