Tag næste spring! - Opkvalificer dig til Social- og sundhedsassistent!

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en uddannelse, der veksler mellem skole og praktik. Igennem uddannelsen har du mulighed for at prøve kræfter med 3 forskellige praktikperioder i henholdsvis somatik, psykiatri og det primærkommunale område.

Uddannelsen til Social- og sundhedsassistent er andet trin i Social- og sundhedsuddannelsen. Her arbejdes der med følgende opgaver inden for somatik, psykiatriske og kommunale område:

  • Praktisk og personlig hjælp
  • Omsorg og sygeplejeopgaver
  • Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter
  • Koordination, vejledning og instruktion
  • Aktivitet og rehabilitering

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på en Social- og Sundhedsskole. I Kolding Kommune samarbejdes der med Social- og sundhedsskolen i Fredericia. Du kan læse mere om skolen på www.sosufh.dk.

Den praktiske del af uddannelsen foregår i en kommune, primært Kolding, Fredericia eller Vejle, eller på et af Region Syddanmarks Sygehuse.

Det tager 1 år og 8 måneder at bliver Social- og sundhedsassistent!

haender 376x188