Eleverne i Centralforvaltningen havde planlagt en rundvisning på Rådhuset.

Vi startede med at spise frokost sammen i Rådhusets kantine. Efter frokosten blev vi vist rundt.

Vi startede allerøverst i Rådhustårnet, hvor vi var helt oppe at se udsigten udover Kolding by.

Udsigt

Da vi alle var kommet ned, var vi inde på Borgmesterens kontor, hvor en af Rådhusbetjentene fortalte om møblerne, billederne og de gamle
Borgmestrer.

Efter det var vi inde i byrådssalen. Her fortalte han lidt om, hvordan byrådsmøderne foregår og andre historier.

Bagefter gik vi alle ud på trappen, hvor der hænger et stort maleri, som forestiller angrebet på den tyske skanse i Kolding i 1849.

rådhus

Efter det gik vi ned i forhallen, hvor der hænger fire billeder, som viser, hvordan man mener Rådhuset har set ud.

Vi sluttede af med at hilse på Kolding Kommunes Borgerrådgiver, som fortalte lidt om hendes arbejde.

Efter det gik vi ind i Rådhusets kantine og holdt vores elevmøde.

Lotte Christensen
Kontorelev