Jacqueline

Design-praktikant i Planafdelingen hos Kolding Kommune

 

Baggrund:

  • 1.års Kandidat studerende i Industrielt design, 2012-14 med 20 ugers praktik, foråret 2013 i By og Udviklingsforvaltningen, Planafdelingen.
  • Bachelor i design, med speciale i industrielt design, 2009-12.
  • Guldsmed, mesterlære 1986-90.

 

Kompetencer:

Service design, produkt design, design research metoder, nudging, skitsering, modelbygning, grafisk design.

 

IT:

CS Adobe - Illustrator - InDesign - Photoshop - Rhinoceres 4.0 - Keyshot - Microsoft office.

 

Om praktikopholdet

I efteråret 2012 deltog jeg i design campen på Designskolen i Kolding. Jeg var i en gruppe med designstuderende fra hele verden: Canada, Italien og Wien. Vi var tilknyttet konsulenter fra By- og Udviklingsforvaltningen og fik opgaven, "City Life" - By, samfund og arkitektur. Efter dette projekt bevarede jeg kontakten til forvaltningen og fik derigennem en praktikplads i Planafdelingen.

Jeg er en del af flere projektgrupper her i forvaltningen bl.a. "Møder der rykker", der omhandler mødeformer og mødeledelse, hvor jeg primært arbejder med de fysiske rammer. Dette har udmundet i en collage-opgave til en "Møder der rykker"-workshop, som Planafdelingen har deltaget i. Derefter har jeg analyseret materialet med henblik på nyindretning af lokaler, der skal afprøves i praksis her på stedet.

Jeg er blevet virkelig godt modtaget i Planafdelingen, og der har været stor åbenhed og positivitet i forhold til mine idéer og tiltag. Teknikker og redskaber fra min bacheloruddannelse har jeg anvendt i praktikken, og desuden har jeg som en bonus udviklet mig på det strategiske design-område.