Henrik

 

Professionsbachelor i offentlig Administration
Henrik Clausen, Studerende på 10. modul hos UC Syddanmark, Campus Esbjerg.

Om Uddannelsen

Jeg startede på uddannelsen Professionsbachelor i offentlig administration, for at få en bredere viden inden for samfundet og fordi uddannelsen som Administrationsbachelor, er en meget bred uddannelse, hvor jeg kan tilegne mig administrative generalistkompetencer, og hvor mulighederne bagefter ser ud til at være mange.
Der er rigtig meget litteratur forbundet med studiet, der skal supplere undervisningen, og der er til tider meget travlt. Jeg har i løbet af uddannelsen fået større viden omkring det danske samfund både politisk, samt hvordan de forskellige offentlige forvaltninger fungere.
Da man i løbet af studiet, kommer ind på mange forskellige områder f.eks.

• økonomi
• jura
• sociologisk metode
• samfundsbeskrivelse
• kommunikation
• organisation
• evaluering
• kvalitetssikring
• Projektledelse

Fremtidsmuligheder

Du kan vælge at læse videre til en kandidat. Men der er allerede rigtig mange karrieremuligheder oftest inden for offentlig administration og også i det private. Du får kompetencer til at løse en række administrative opgaver indenfor blandt andet:

• Økonomi
• Human Ressource
• Uddannelses- og erhvervsvejledning
• Beskæftigelsesindsats
• Velfærd

Om praktikforløbet

Jeg har været i et 4 måneders praktikforløb hos Centralforvaltningen i Kolding kommune. Her startede jeg stille op med 1. måned i call-centret/administrationen på Jobcentret, hvor jeg blandt andet har scannet dokumenter ind i borgernes journaler samt serviceret/viderestillet borgere, der ringer ind til jobcentret med alverdens spørgsmål eller vil i kontakt med deres sagsbehandler.

De resterende 3 måneder har jeg vekslet mellem at være i Budget- og Regnskab i Bredgade, Jobcentrets sygedagpenge afdeling og senere skiftet sygedagpenge afdelingen ud efter endt opgave, med Økonomisk rådgivning på Jobcentret.

I Budget- og Regnskab

har jeg været tilknyttet elevadministrationen, hvor jeg har været med som observatør til rekrutterings samtaler af nye kontorelever, samt haft til opgave at opdatere elev- materiale samt administrere hjemmeside, hvor jeg bl.a. har tilføjet lidt nyt til siden og været ude og interviewe nogle af de nuværende elever til nye elev udtalelser. Ydermere har jeg arbejdet lidt med bogføring af diverse betalinger.

I Sygedagpenge

har jeg været med til at revurdere sygedagpenge sager hvor kommunen har foretaget ugyldige sygedagpenge stop. Det kan have været en borger, der har søgt om forlængelse af sygedagpenge, hvor kommunerne har stoppet borgernes sygedagpenge fra ansøgning om forlængelse til sagsbehandling slut. Det var retningslinjerne indtil sagen kom i højesteret. Hvis dette var tilfældet skulle borgeren have en udbetaling fra den periode mellem sygedagpengestop, til de fik bevilliget forlængelsen.

I Økonomisk rådgivning

på jobcentret, har jeg fået følgene arbejdsopgaver:

• Udsendelse af vejledningsskrivelse til alle vores borgere
• Sagsopfølgninger
• Adviser af forskellig art, herunder e-indkomst
• Opgave omkring § 34 i forbindelse med integrationsydelsen
• Administrationsaftaler, husleje/el, herunder indhente samtykkeerklæringer

Om Kolding Kommune som praktiksted


Mit praktikforløb har måske været lidt atypisk, da man som regel er det samme sted i hele praktikperioden. Men jeg er blevet taget godt imod alle steder, og har været glad for at Kolding kommune, har gjort sådan en indsats for at finde nok af opgaver til mig, selvom det har betydet at jeg har måtte indstille mig på at være forskellige steder i praktik forløbet, men der har altid været hjælp at hente og personligt har jeg ikke haft noget imod at komme lidt rundt. Det har været spændene at få et indblik i nogle af de forskellige afdelinger i kommunen, og derved have at gøre med forskellige typer opgaver. Det har givet mig en bredere indsigt i organisationen, samt hvilke forskellige funktioner, der er rundt i en kommunal virksomhed.
Jeg er blevet udfordret både fagligt og personligt. Jeg føler, jeg kan vende tilbage til den sidste tid af mit studie, med en langt bedre organisatorisk og faglig viden end, hvad man blot kan få ud fra at læse i de af og til kryptiske bøger på studiet. Så jeg kan varmt anbefale andre praktiksøgende om at søge praktikplads i Kolding kommune.