Helle Outzen

Professionsbachelor i Offentlig Administration

 

Jeg er studerende på 2. semester på UC Syddanmark, Campus Esbjerg.

Jeg fik muligheden for at komme i et 3 ugers praksistilknytningsforløb i Kolding Kommune i marts måned. Jeg blev tilknyttet Elevsekretariatet, hvor min primære opgave var at lave en forundersøgelse af uddannelsesniveauet blandt det administrative personale i Kolding Kommune.

 

Om praksistilknytningsforløbet

Første del af opgaven var udarbejdelse af spørgeskemaet, der blev sendt ud til ca. 500 medarbejdere. Hurtigt begyndte besvarelserne at komme retur, og jeg kunne begynde at sortere dem. Efter en lille reminder om morgenen, den dag jeg havde sat som deadline, kom jeg op på en svarprocent på ca. 67 % - og så startede det store arbejde med at bearbejde og analysere den indkomne empiri. En spændende opgave, hvor jeg også kunne gøre brug af de metoder og den statistik, jeg har haft på studiet. Det var rart at se, at netop de to fag, som jeg egentlig havde tænkt, kun skulle bruges i forbindelse med projekter på studiet, også var relevante i det virkelige liv.

Outputtet af min opgave var et slideshow, som jeg var med til at præsentere for HR-chefen og uddannelseschefen på min sidste dag. Tanken var også, at præsentationen skulle bruges til at fremlægge undersøgelsesresultaterne for administrationsforum.

Udover min primære opgave har jeg haft en sideløbende opgave med at samle informationer om, hvilke forløb de fem forvaltninger har været igennem, som kan bruges i forbindelse med implementering af den nye vision for Kolding Kommune. Derudover har jeg deltaget i undervisning i forbindelse med implementering af en kørselsapp, og i møder i relation til min opgave. Desuden har jeg gennemgået elevhjemmesiden og trimmet artiklerne dér, ligesom jeg har skrevet artikler til elevhjemmesiden og intranettet.

 

Om Kolding Kommune som praktiksted

Jeg er blevet modtaget rigtig godt både i Elevsekretariatet, hvor jeg har været tilknyttet og i Løn, hvor jeg har haft min plads, mens jeg har udsendt, indsamlet og bearbejdet besvarelserne i undersøgelsen. Der har altid været hjælp at hente, hvad enten jeg har haft spørgsmål til systemet, eller jeg har været i tvivl om noget i forbindelse med undersøgelsen. Jeg har fået ansvar for min egen opgave, og jeg er blevet udfordret både fagligt og personligt.

I forhold til studiet har det været rigtig spændende at få afprøvet mine kompetencer "hands-on". Jeg har fået en langt større forståelse for, hvordan den kommunale organisation fungerer i virkeligheden, og jeg har fået fyldt min rygsæk med gode case-eksempler, der kan bruges i undervisningen.