Med uddannelsen til pædagogisk assistent kan du arbejde med børn, unge og voksne inden for det almindelige pædagogiske område og specialområdet.

Uddannelsen til Pædagogisk Assistent er en erhvervsuddannelse og varer som udgangspunkt 2 år og 1½ måned, og veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår på UC Syd, Dyrehavevej 116, Kolding. Efterfølgende er der muligheder for at læse videre på professionsbacheloruddannelsen til pædagog eller socialrådgiver.

Arbejdet finder sted i daginstitutioner, dagplejen, SFO, skoler, fritids- og ungdomsklubber, specialinstitutioner, døgninstitutioner og andre tilbud med pædagogisk indhold.

Som pædagogisk assistent bruger du din person og faglige færdigheder i arbejdet med at støtte og vejlede børn, unge og voksne i deres udvikling.

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Du får desuden viden om og færdigheder i, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen samt viden om kost og motions betydning.

Du kan læse mere om uddannelsen på UC Syds hjemmeside www.ucsyd.dk