Eleverne i Social- og Sundhedsforvaltningen afholdte et virksomhedsbesøg for de andre elever. Flere af eleverne ønskede at se institutionen Nordhøj, da det er en anden type arbejdsplads end at være på forvaltningen.

Nordhøj er et dagtilbud for udviklingshæmmede. Det er en arbejdsplads, hvor de udviklingshæmmede laver forskellige ting, alt efter hvilken gruppe den enkelte er i. Grupperne består af: Kunstgruppen, Skov- og Naturgruppen, Ungegruppen, Værkstedsgruppen, Årstidsgruppen, Musikgruppen, Aktivitetsgruppen og Daghjem.

Nordhøj

Vi startede virksomhedsbesøget med at spise frokost sammen. Rikke, der er afdelingsleder, fortalte, hvad Nordhøj er, hvilke værdier de har, og hvad de laver. Efterfølgende viste Rikke os rundt og fortalte lidt om de forskellige grupper.

Skov- og Naturgruppen optrådte for os, for at vise noget af det de "optræder" med, når de er ude og være naturguider for børnehaver. Vi synes alle, det var rigtig godt, og de elever der har små børn fik en folder med hjem, da de gerne ville informere børnehaverne om det.

Til sidst gik vi tilbage til mødelokalet, hvor vi snakkede om Nordhøj, og de mange indtryk vi havde fået. Vi synes alle, det var meget spændende, og Rikke besvarede de forskellige spørgsmål, der var efter rundvisningen. Eleverne virkede meget positive omkring, hvad der bliver gjort for de udviklingshæmmede.

Vi sluttede dagen af med at afholde et elevmøde.

Lone M. Rasmussen, kontorelev