Robert lowres

Robert Ostaszewski
Kontorelev med speciale i offentlig administration ved Kolding Kommune
30 år.
Startet som kontorelev 1. september 2015

Uddannelses baggrund
Jeg har en HGV fra IBC Fredericia samt udlært murer

Hvor skal du være under din elevtid?
Jeg skal være i By- og Udviklingsforvaltningen, hvor jeg skal rundt i disse afdelinger:
• Renovation
• Kultur
• Økonomi
• Vej og Park
• Godset

Hvorfor valgte du Kolding Kommune?
Jeg valgte at søge offentlige elevpladser fordi de har de mest alsidige og brede uddannelser.

Arbejdsopgaver?
Borgerkontakt
Kontakt til kommunens servicepartnere/leverandører
Administrative opgaver
Fakturering & kontering
Diverse digitale opgaver
Planlægnings opgaver
Tovholder ved projekter
Medhjælp til diverse arrangementer
Ad hoc

Elevsammenholdet (Elev klubben)?
Det er rigtig godt og vi laver meget socialt, f.eks. har vi lige været ude og køre Go-kart sammen. Vi har hvert kvartal et elev møde, hvor vi elever skiftes til at være vært i de forskellige afdelinger hvor de forskellige elever er stationeret. Her snakker vi om alt hvad der rører sig i hinandens hverdag. Alle er engagerede og går op i deres uddannelse.

Skoleopholdene?
Jeg har været på 1. skoleophold i hele januar måned, det var ret intenst. Der var en høj faglighed, med et stramt program. Vi har blandt andet været på besøg i København, hvor vi har været på besøg i Domstolsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen samt set Christiansborg og Folketinget.

Hvorfor skal man vælge Kolding Kommune som uddannelsessted?
Man skal søge en kontorelev stilling i Kolding Kommune, hvis man ønsker en alsidig og bred uddannelse hvor der er mulighed for stor selvstændighed og personlig og faglig udvikling. Mit indtryk generelt er at man i Kolding Kommune ikke bare er en elev, men man bliver behandlet som en medarbejder, på lige fod med de andre ansatte.

Fremtiden
Jeg har en ide om at videreuddanne mig, forhåbentligt i forbindelse med en fast stilling hos kommunen, men jeg tager det som det kommer og hvad der byder sig af muligheder.

Studietur
Vi skal en uge til Bruxelles til september 2016, hvor vi bl.a. skal besøge EU parlamentet.

Fritids interesser
Musik, fodbold, foreningslivet, venner og kæreste.