Vores nye hold kontorelever 2017

Virksomhedsbesøg Gudsø

Kolding Kommunes kontorelever slukker brande

Social- og sundhedsassistent

Drømmer du om at arbejde i en daginstitution eller en døgninstitution?

Mit navn er Mette Møller Hansen og jeg er 29 år.

Jeg startede som kontorelev ved Kolding, 1. september 2017.

 

Uddannelsesbaggrund:

 Jeg har læst HG på Ribe Handelsskole. Jeg er i forvejen uddannet social- og sundhedsassistent, og har arbejdet på et plejecenter i Kolding.

 

Hvorfor valgte du Kolding Kommune?

Jeg valgte at søge en elevstilling ved Kolding Kommune, da man her får lov til at komme rundt i flere forskellige afdelinger, og dermed får en bred og alsidig uddannelse.

 

Hvor skal du være under din elevtid?

Jeg skal være i By- og Udviklingsforvaltningen, og kommer i løbet af mit toårige elevforløb rundt i 4 forskellige afdelinger:

 • Service og Udvikling
 • Renovation
 • Økonomi
 • Kultur

Jeg skal være 6 måneder i hver afdeling.

 

Arbejdsopgaverne i løbet af min elevtid:

 • Borgerkontakt - direkte og telefonisk
 • Kontakt til kommunens servicepartnere/leverandører
 • Administrative opgaver
 • Fakturering og kontering
 • Diverse digitale opgaver
 • Planlægningsopgaver
 • Tovholder ved projekter
 • Styre og arrangere diverse arrangementer
 • Sekretærfunktion
 • Sagsbehandling

Indtil nu har jeg været i Service og Udvikling, og her har jeg bl.a. følgende opgaver:

 • Betalt regninger
 • Postlister, som lægges ud på Kolding.dk
 • Fysisk og elektronisk post
 • Indkøb af kontorartikler
 • Ledningsoplysninger (oplysning til entreprenører)
 • StudentKolding (administration af udlejning af ungdomsboliger i Kolding)
 • Vagttelefon
 • Læring som projektassistent
 • Mødeplanlægning
 • Referatskrivning
 • Dagsordener - politiske møder, MED-møder, afdelingsmøder
 • Valgsekretærmedhjælper
 • Grafisk faciliterings opgaver
 • Sekretæropgaver
 • Proces omkring arbejdet med forvaltningens normer
 • Sagsbehandling af hegnsynssager

Elevsammenholdet:

Det er rigtig godt - alle er engagerede og går op i deres uddannelser. På elevmøderne snakker vi om, hvad der sker i hinandens afdelinger og deler erfaringer samt drøfter skoleophold. Derudover prøver vi at arragnere forskellige arrangementer udenfor arbejdstiden.

 

Skoleopholdene:

Jeg har været på mit 1. skoleophold, og som noget af det første fik vi at vide, at der ingen læring er uden frustrationer. Det fik jeg i den grad bekræftet mange gange. Det er hårdt at være på skole og man bliver virkelig presset, men det er det hele værd i sidste ende. Vi bliver undervist i fag omkring offentlig administration og har dygtige undervisere. I løbet af skoleforløbet får man ikke kun en faglig viden, men man lærer også vigtigheden i et godt samarbejde, at tage ansvar for egen læring og at reflektere mellem teori og praksis.

 

Hvorfor skal man vælge Kolding Kommune som uddannelsessted?

Man skal vælge Kolding Kommune, hvis man ønsker faglige og personlige udfordringer. Der er fra starten et stort fokus på, at man som elev får en god oplæring og bliver rustet til at varetage en masse forskellige opgaver. Der er fra starten et stort fokus på, at man som elev får en god oplæring og bliver rustet til at varetage en msse forskellige opgaver. Der er et super godt sammenhold og arbejdsmiljø, og alle ens kollegaer er flike til at hjælpe en på vej. Hvis man har et ønske om at arbejde med en bestemt type opgave, kan man langt hen ad vejen får det opfyldt.

 

Fremtiden:

Jeg håber på at få en fast stilling ved Kolding Kommune, når jeg er færdig som elev, da jeg er super glad for at være her. Med tiden tænker jeg at tage kommunomuddannelsen.