Der udbetales elevløn under hele forløbet.

Elevlønnen udgør pr. 1. marts 2016:

  • For elever på 1. år ca. 13.100 kr. pr. måned
  • For elever på 2. år ca. 14.100 kr. pr. måned

 

Elever, der er fyldt 25 år, aflønnes med voksenelevløn:

  • Voksenelevlønnen er ca. 19.600 kr. pr. måned