Vores nye hold kontorelever 2017

Virksomhedsbesøg Gudsø

Kolding Kommunes kontorelever slukker brande

Social- og sundhedsassistent

Drømmer du om at arbejde i en daginstitution eller en døgninstitution?

talentvejenlogo

Involveringen i EU-projektet www.Talenvejen.nu er et indsatsområde for Kolding Kommune.

Der har således i foråret 2014 været udvalgte grundforløbselever rundt i kommunen med henblik på at blive introduceret og vist en vej igennem et uddannelsessystem, og kommunen som arbejdsplads. Tilsvarende er kommunens egne 1. års og 2. årselever blevet screenet ud fra projektets definition på et Talent, nemlig; Vilje, Socialkompetence, Engagement, Innovativ, Nysgerrighed og Overblik.

Via projektet er der skabt mulighed for at skræddersy uddannelserne, så uddannelsen i højere grad matcher den enkelte elevs evner og karriereønsker, men det falder også godt i tråd med den kommende EUD-reform, hvor at det netop bliver et fokusområde at arbejde med talenter indenfor uddannelserne. På den måde er kommunen med til at levere nogle erfaringer i forbindelse med talentudvikling.