Ernæringsassistentuddannelsen giver en grundlæggende viden omkring råvarer, samt tilberedning og anretning af mad til et stort antal mennesker. Derudover lærer man bl.a. om fødevarehygiejne, ernæring, økonomi og indkøb.

Uddannelsen tager 3 år og veksler mellem skole og praktik.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på en erhvervsskole. I Kolding Kommune samarbejdes der med Syddansk Erhvervsskole i Vejle. På skolen bliver du undervist i følgende fag:

 • Samfundsfag
 • Engelsk
 • Arbejdsmiljø
 • Miljø
 • Fødevarelære
 • Metodik, produktion, planlægning og kvalitet
 • Produktionshygiejne
 • Diætetik
 • Ernæringslære i teori og praksis
 • Kostlære og vurdering
 • Samarbejde og kommunikation
 • Sensorik og madkvalitet
 • Valgfri specialefag

En typisk arbejdsplads for en færdiguddannet ernæringsassistent vil være i storkøkkener på f.eks. hospitaler, plejehjem, dag- og døgninstitutioner, men også på kostskoler og i kantiner i større virksomheder.