Kolding Kommune er med i nyt projekt, der skal trække talenter til social- og sundhedsuddannelsen i det syddanske område.

Kolding Kommune er med i samarbejdet om et nyt projekt, "Syddanske Talenter", der skal trække talenter til social- og sundhedsuddannelserne i hele det syddanske område.

Formålet med projektet er at rekruttere elever, der har nogle bredere forudsætninger i forhold til aftagernes forventninger og krav.

Talenterne skal være med til at give arbejdsområdet et image-løft og styrke professionaliteten.

Desuden er ønsket at styrke overgangen til de videregående uddannelser, der er en naturlig forlængelse af social- og sundhedsuddannelserne.

 

Område med stor udvikling

For Kolding Kommune er det en fordel, hvis rekrutteringen til social- og sundhedsuddannelsen kan blive bredere, da området er inde i en rivende udvikling.

"Der er en teknologisk udvikling inden for social- og sundhedsområdet, der kører stærkt. Samtidig sker der en ændring, når det gælder rehabiliteringsdelen, der gør, at de ansatte indenfor området bliver udfordret på de personlige kompetencer. Endelig ser vi en helt ny generation af ældre, der har nogle andre krav til at blive passet. Det hele kalder på nogle specifikke kompetencer", siger Uddannelses- og elevkonsulent, Morten Hansen fra Kolding Kommune, Elevsekretariatet.

 

Kommunen som aktiv medspiller

Kolding Kommune har valgt at spille en central rolle i projektet, da vi skal turde prøve nye ting af. Vi har i en periode oplevet manglende rekrutteringsgrundlag på Social- og sundhedshjælperuddannelsen, hvilket gør, at vi gerne vil være med til at sætte spot på kommunen som uddannelsesinstitution og arbejdsplads.

Elevsekretariatet repræsenterer derfor trekantsområdets kommuner i styregruppen, og har valgt at deltage i alle delprojekter i et tæt samarbejde med Uddannelse og HR i Seniorforvaltningen.

 

Fire delprojekter

"Syddanske Talenter" løber frem til efteråret 2014 og er delt op i fire delprojekter, der skal skabe en række nye muligheder for eleverne.

Der skal være tilbud til elever, der gerne vil udfordres på deres særlige forudsætninger, og til de bogligt stærke, som gerne vil hurtigt gennem deres erhvervsuddannelse, og i gang med en videregående uddannelse.

Der skal også være brobygningsforløb for elever, der gerne vil snuse til de ni videregående uddannelser i Region Syddanmark, hvor der er adgang for elever med en uddannelse som social- og sundhedsassistent.

Endelig skal de elever, der gerne vil starte på et sammenhængende uddannelsesforløb, hvor de eksempelvis går fra en uddannelse til social- og sundhedsassistent til sygeplejerskeuddannelsen, have mulighed for det.

 

Fakta om "Syddanske Talenter"

  • Det er Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (ledende partner), der sammen med Social-og sundhedsskolen Syd i Aabenraa og Social- og sundhedskolen Esbjerg står bag projektet.
  • Udover Kolding Kommune deltager flere andre kommuner i projektet. Samarbejdspartnerne er desuden de to University Colleges Lillebælt og Syddanmark samt Region Syddanmark, som har støttet projektet økonomisk.
  • Samarbejdsparterne er alle repræsenteret i en styregruppe, der for ganske nyligt er blevet nedsat, og som skal fælge projektet fra starten i januar 2013 til afslutningen i efteråret 2014.

 

Se mere om "Syddanske Talenter" på www.sosufh.dk