Vores nye hold kontorelever 2017

Virksomhedsbesøg Gudsø

Kolding Kommunes kontorelever slukker brande

Social- og sundhedsassistent

Drømmer du om at arbejde i en daginstitution eller en døgninstitution?

At det er godt at være kontorelev ved Kolding Kommune blev slået fast med syvtommersøm, da kommunen blev kåret som "Årets elevplads 2014" af IBC i konkurrence med 19 offentlige og private virksomheder.

Elevplads 1 -ny

Elevgruppen sammen med de stolte undervisere fra IBC.

Uddelingen af prisen skete i forbindelse med IBC's translokation den 19. juni, hvor der hvert år ved denne lejlighed tildeles en pris for bedste elevplads.

(læs mere om IBC´s uddannelser på hovedforløbet her: http://www.ibc.dk/hovedforlob/uddannelser)

Som begrundelse for prisen fremhævede dommerkomiteen, at Kolding Kommune som elevplads har:

  • Udvist et særligt engagement i elevens uddannelse
  • Et særligt godt arbejdsmiljø
  • Været der, når eleven havde brug for det
  • Givet eleven mulighed for at løse mange udviklende og spændende arbejdsopgaver
  • Givet eleven sine egne ansvarsområdet og udvist stor tillid

Derudover fremhævede de samarbejdet med kommunens elevsekretariat, arbejdet med EU-projektet www.Talentvejen.nu og kommunens arbejde med internationalisering.

 

Indstillet af eleverne

Det var den samlede Elevklub ved Kolding Kommune, som havde indstillet deres arbejdsplads til prisen. I indstillingen fastslog eleverne bl.a.:

"Vi synes helt klart, Kolding Kommune skal kåres som årets elevplads 2014, da man ikke føler sig som elev, men man får ansvar fra dag et, og kollegaerne er altid så hjælpsomme og søde. Man føler sig vigtig og kompetent, og godt klædt på til fremtiden."

Lotte Christensen er elev på Jobcentret. Hun mener, at prisen er fortjent.

"Man får en virkelig bred og alsidig uddannelse med gode opgaver og masser af ansvar. Sammen med en anden elev fik jeg oven i købet mulighed for at komme på studieophold på et college i USA i 14 dage," fortæller hun.

Et dejligt skulderklap

Det er rigtigt kærkomment at få denne pris, da vi i kommunen har arbejdet intensivt på at blive årets elevplads siden etableringen af Elevsekretariatet. Initiativerne har bestået i øget netværksdannelse mellem de elevansvarlige og sammenhæng i forbindelse med overdragelsen mellem forvaltningerne i elevernes turnusforløb. "Vi har nogle topmotiveret oplæringsansvarlige som virkelig vil eleverne, hvilket smitter af på de fantastiske læringsmiljøer, som vi har kunnet tilbyde eleverne", fortæller uddannelses- og elevkonsulent, Morten Hansen.

Oplæringsansvarlige, Randi Philipp fra Jobcenter Kolding formulere det således: "De elever som Jobcenter Kolding har, har som oftest været andre steder i kommunen før de kommer her. Samarbejdet mellem de oplæringsansvarlige og Elevsekretariatet er derfor vigtigt, da vi har stor fokus på at kende de elever som kommer hos os, da ikke to elever er ens. Erfa-møderne mellem de oplæringsansvarlige og
Elevsekretariatet samt "overdragelsesmøderne", hvor vi møder eleven og den tidligere oplæringsansvarlige er derfor vigtige og er med til at skabe grundlag for, hvordan vi bygger elevens ophold hos os op, således at det matcher elevens kompetencer og behov".

Tilsvarende har det også været et fokuspunkt at skabe mulighed for sociale aktiviteter mellem eleverne, hvilket ses i form af fælles introdag, elevklub og diverse arrangementer internt og eksternt i kommunen. (f.eks. kommunens smutti-kampagne, elevpladsdage på IBC m.m.).

 

Arbejdet med Talenter

Involveringen i EU-projektet www.Talenvejen.nu har også været et indsatsområde. Der har således i foråret 2014 været udvalgte grundforløbselever rundt i kommunen med henblik på at blive introduceret og vist en vej igennem et uddannelsessystem, og kommunen som arbejdsplads. Tilsvarende er kommunens egne 1. års og 2. årselever blevet screenet ud fra projektets definition på et Talent, nemlig; Vilje, Socialkompetence, Engagement, Innovativ, Nysgerrighed og Overblik.

Via projektet er der skabt mulighed for at skræddersy uddannelserne, så de i øget grad matcher den enkelte elevs evner og karriereønsker, men det falder også godt i tråd med den kommende EUD-reform, hvor at det netop bliver et fokusområde at arbejde med talenter indenfor uddannelserne, så på den måde er vi også med til at levere nogle erfaringer, fortæller uddannelses- og elevkonsulent, Morten Hansen.

 

Årets elevplads 2

En stolt uddannelses- og elevkonsulent, Morten Hansen modtog den fine pris sammen med de fremmødte oplæringsansvarlige og elevgruppen.

Internationalisering

For at styrke kommunens internationale relationer til andre offentlige myndigheder og skoler, har to af kontoreleverne i februar 2014 været i Gallatin, Tennessee i USA på et amerikansk college. Det er ingen hemmelighed at den offentlige sektor er under forandring, og at vi ikke skal tage en skandinavisk velfærdsmodel for givet. Derfor bliver det også nødvendigt for fremtidens administrative medarbejdere at de har en vis indsigt i andre måder at organisere velfærdsydelser og et samfund, da det netop er dem, der skal administrere og sikrer de ydelser, som vi leverer til borgerne. National politisk har det også siden 2013 været formuleret som et ønske under
overskriften 'Øget indsigt gennem globalt udsyn - Flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmedsprogskompetencer'.

Kolding Kommune har i mange år sendt Social-og sundhedsassistenter rundt i hele verden i et samarbejde med Social-og sundhedsskolen i Fredericia/Vejle/Horsens. Det har derfor været en målpind for os at kunne tilbyde dette til elever der tager kontoruddannelsen i offentlig administration. Samtidigt understøtter det kommunens vision om at være uddannelses by, da det er vigtigt at vi som kommune også selv er med til at vise vejen, og støtte op omkring regeringens initiativer på landsplan, men faktum er også at vi som kommune bliver nødt til at have et vis udsyn, fortæller uddannelses- og elevkonsulent, Morten Hansen.

Elevsekretariatet oplever en kolossal interesse for kommunen, i form af uopfordrede ansøgninger om praktikker, henvendelser fra andre kommuner der har set vores hjemmeside og henvendelser om job. Og det er tilsvarende positivt at forvaltningerne formår at skabe plads til praktikanter rundt omkring i organisationen. Interessen kan også aflæses i tørre tal i antallet af besøg på vores hjemmeside, og ved sidste stillingsopslag på det administrative område, hvor at vi slog vores egen rekord i form af 326 ansøgere til HK-elevstillingerne, mod 306 i 2013 og 296 i 2012.

 

Fakta

Kolding Kommune har i øjeblikket 14 kontorelever. Kommunen uddanner også teknisk designere, eventkoordinatorer, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, tandklinikassistenter, serviceassistenter og ernæringsassistenter. I alt har kommunen løbende 350 EUD-elever.