I forbindelse med ny uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen i januar 2013 har seniorforvaltningens Uddannelse og HR-afdeling indkøbt 45 sæt af de to nye bøger: SOSU Trin 1, samt Håndbog om kroppen, til brug for SSH-praktikvejlederne. Midlerne kommer fra kommunens centrale Elevsekretariat.

Praktikvejlederne får på denne måde mulighed for at få indsigt i, hvilken teoretisk viden SSH-eleverne har med sig, når de kommer ud i praktikken. Til hvert nyt praktikmål – 19 i alt – er der desuden henvisninger til bogen SOSU Trin 1. Denne bog bliver således et vigtigt opslagsværk for alle praktikvejlederne.

 

De "fysiske" bøger.

Bøgerne, SOSU trin 1 og Håndbog om kroppen, er udgivet i forbindelse med den nye uddannelsesordning for SOSU-uddannelserne, og er derfor helt opdateret i forhold til den viden og de kompetencer, der skal bruges på uddannelsen.

 

SOSU-bøger

Pia Andersen, der er praktikvejleder i City Hjemmehjælp modtager de første eksemplarer af bøgerne. 
Resten vil blive delt ud efter påskeferien.

Bøgerne er opbygget med fokus på overskuelighed og tydelig struktur, hvilket også gør dem særdeles
velegnede som opslagsværker, ligesom der lægges vægt på at tilgodese de forskellige læringsstile, så alle elever har forudsætninger for at tilegne sig stoffet på bedste vis.

"Vi er glade for dette køb, da det er med til at kvalificere kommunens kommende medarbejdere,
samtidig med at det holder vejledere og det ordinære personale opdateret på de nyeste tilgange og teknologier indenfor området. Vi håber derfor at bøgerne imødekommer et stort ønske og behov", fortæller leder af Uddannelse og HR i seniorforvaltningen, Dorte Jørgensen.

 

I-bogsuniverset

"Med begge bøger følger også betalt adgang til de tilsvarende i-bøger. I-bogsuniverset indeholder en onlineversion af bøgerne, så det er muligt at læse dem på en computer eller tablet, tage egne noter digitalt og søge i den digitale bog og noter, når der er behov for opslag. Ligeledes findes der i i-bogsuniverset
interaktive opgaver og quizzer, videoer og animationer og links til supplerende viden. Hele bogens tekst findes også som lydfil, så de elever, der lærer bedst ved at lytte, eller hvis der er elever, der har svært ved at læse, har mulighed for at lytte sig til viden. I Håndbog om kroppen er der desuden QR-koder, som giver adgang til at se små animationer på smartphones og tablets, så eleverne ikke nødvendigvis behøver at have adgang
til en computer for at udnytte de muligheder, der er i bogen", fortæller Uddannelses- og elevkonsulent, Morten Hansen.

 

Stort potentiale i e-læring

Ifølge den internationale netværksorganisation ASTD (American Society of Training and Development) forgår ca. 37 % af de formelle undervisningstimer i dag digitalt.

Potentialet indenfor e-læring er enormt og indebærer ikke kun de muligheder, der findes i i-bøgerne, men også videomøder og læring via smartphones og tablets vil være muligt, efterhånden som udbredelsen af disse øges i de private hjem og på kommunens arbejdspladser.

Kolding Kommune ønsker at være med i front på e-læringsområdet, hvilket også er medvirkende årsag til, at der er blevet indkøbt bøger og adgang til i-bøgerne til praktikvejlederne på SOSU området, fortæller Uddannelses- og elevkonsulent Morten Hansen.